Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Zafer Ömer
dc.contributor.authorMutlubaş, Halil
dc.date2019-04-08
dc.date.accessioned2019-04-08T11:18:05Z
dc.date.available2019-04-08T11:18:05Z
dc.date.issued2016-12
dc.identifier.citationÖzdemir, Z.Ö. ve Mutlubaş, H. (2016). "Biyodizel Üretim Yöntemleri ve Çevresel Etkileri", Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, C. 2, S. 2, ss. 129-143.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/707
dc.description.abstractFosil kaynaklı yakıtlar birçok alanda kullanılmaktadır ve ülke ekonomilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Fosil kaynaklı yakıt rezervlerinin her geçen gün azalması enerji krizlerine neden olmaktadır. Ayrıca fosil yakıtlı kaynakların kullanımından kaynaklanan çevresel etkilerde gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artış göstermektedir. Biyokütle (Biyoenerji) enerjisi sınıfının alt dalı olan biyodizel, dizel motorlarda kullanılabilen hayvansal ve bitkisel yağlar gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen alternatif bir yakıttır. Biyodizel; sürdürülebilir, çevre dostu, toksik etkisi olmayan, dizel motorlarda modifikasyonla kullanılabilen bir alternatif yakıttır. Bu çalışmanın amacı, biyodizel üretim yöntemlerini açıklamak ve biyodizelin çevresel etkileri, avantajları-dezavantajları hakkında bilgi vermektir.
dc.description.abstractFossil fuels are used in many areas and has an important place in the national economy. Every day decline of fossil fuels leads to economic crisis. Also fossil fuels can be cause of increasing in the environmental impact. There is an increased interest in renewable energy sources, because of the finding solutions to environmental problems which fossil fuel dependent. Which is a kind of biomass energy, (bioenergy), biodiesel, can be used in diesel engines as an alternative fuel. Biodiesel is produced from renewable resources such as vegetable and animal oils. Biodiesel is sustainable, environmentally friendly, non-toxic, an alternative fuel for diesel engines. The purpose of this study, is to provide information about the biodiesel production methods, environmental impact of biodiesel advantages and disadvantages.
dc.language.isotur
dc.relation.ispartofKırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectBiyoenerji
dc.subjectBiyodizel
dc.subjectBiyodizelin Çevresel Etkileri
dc.subjectEnerji Kaynakları
dc.subjectSürdürülebilirlik
dc.subjectBioenergy
dc.subjectBiodiesel
dc.subjectEnvironmental Effects of Biodiesel
dc.subjectEnergy Resources
dc.subjectSustainability
dc.titleBiyodizel Üretim Yöntemleri ve Çevresel Etkileri
dc.title.alternativeBiodiesel Production Methods and Environmental Effects
dc.typearticle
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
dc.relation.publicationcategory[Belirlenecek]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess