Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Bağdatlı Rûhî'nin tarih manzumeleri 

      Kuşçu, Vasfiye Ayça (Kırklareli Üniversitesi, 2020)
      Tarih düşürme Fars edebiyatında doğmuş ve oradan Türk edebiyatına tesir ederek bir gelenek halini almış, asırlarca işlenip gelişmiştir. Alan araştırmacılarının ortak görüşü, tarih düşürme geleneğinin en güzel ve en yetkin ...