Advanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • David Hume Felsefesinde Din - Ahlak - Siyaset İlişkisinin Temellendirilmesi 

   Dağ, Ahmet (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-16)
   Bu tez çalışması Giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde D. Hume'un mevcut uygarlığın oluşmasındaki yeri ve önemine, filozofun din-ahlak-siyaset anlayışı ilişkisine, tezin başlık ve konularına ve çalışılma ...
  • İmmanuel Kant'ın sisteminde ideanın yeri 

   Aydınalp, Burhan Serdar (Kırklareli Üniversitesi, 2021)
   İdeaların; Kant'ın sistemde, saf aklın düzenleyici kavramları olarak, bilim ve sistem kuran temel fikir olarak ve tekilleşmiş bireysel idea ya da ideal olarak temel, belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Kant'ın bilgi ...
  • Michel Foucault'da bilginin arkeolojisi 

   Camuşcuoğlu, Deniz (Kırklareli Üniversitesi, 2021)
   Arkeolojik çözümleme yöntemiyle bilinen Michel Foucault, 20.yy Batı felsefesinin etkili düşünürlerinden biridir. Onun felsefi etkinliği 1954'ten 1984 yılına kadar otuz yıllık bir süreci kapsarken; araştırmaları arkeoloji ...