Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDülgeroğlu, İsmail
dc.date.accessioned2021-12-12T22:02:05Z
dc.date.available2021-12-12T22:02:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2602-4314
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/51331/642227
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909890
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/4347
dc.descriptionDergiPark: 642227en_US
dc.descriptionkusbderen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı bilgisayarsatın alımında ürün çeşidini incelemekten doğan olumlu ve olumsuz duygularınsatın almayı ne kadar etkilediğini ölçmektir. Olumsuz duyguların satın almaniyetine etkisi seçim paradoksu varlığını gösterecektir. Kırklareli evreninde470 kişiye yüz yüze anket ile ulaşılmıştır. Örnekleme yöntemi kolaydaörneklemedir. Demografik istatistikler verilmiştir. Araştırmanın analizi için SmartPLS 2.0 ile yapısal eşitlik modellemesi yapılmıştır. Ürün incelerken oluşanolumlu duygular ile satın alma niyeti arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Ürün incelerken oluşan olumsuz duygular ile satın alma niyeti arasında anlamlıbir ilişki bulunmamıştır. Olumlu duygular 0,286lık bir kuvvet ile satın almaniyetini olumlu etkilemektedir. Ürün çeşitliliği duygusal açıdan satın almaniyetine katkı sağlamaktadır. Olumsuz duyguların satın alma niyeti ile anlamlıbir ilişkisi yoktur. Seçim paradoksu varlığından söz edilemez. Satıcılarınve/veya markaların seçim sürecini çok iyi yönettikleri ve seçim paradoksuoluşmadığı tahmin edilebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırklareli Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofKırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜrün Çeşitliliğien_US
dc.subjectSeçim Paradoksuen_US
dc.titleÜrün Çeşitliliğinde Seçim Paradoksuen_US
dc.typearticle
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage261en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage270en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorDülgeroğlu, İsmail


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record