Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDeniz, Muzaffer
dc.date.accessioned2021-12-12T22:02:05Z
dc.date.available2021-12-12T22:02:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2602-4314
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/38045/439440
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/498759
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/4346
dc.descriptionDergiPark: 439440en_US
dc.descriptionkusbderen_US
dc.description.abstractTürkiye havacılık alanına dahakuruluş yıllarında ilgi göstermeye başlamıştır. Bu konuda da devletin kurucusuMustafa Kemal’in yakın ilgisi etkili olmuştur. Mustafa Kemal’in “İstikbalgöklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar”veciz sözünde bu durum özetlenmiştir. Havacılık alanına erken ilgi ile birliktebu konuda ileri gitmiş ülkeler ve konuyla ilgili kurumlar incelenmiştir. Bubağlamda İngiltere, Fransa ve Almanya’ya uzmanlardan oluşan kurullargönderilmiştir. Sonuçta Almanya’nın Dessau şehrinde kurulu Junkers Uçak Şirketi(Junkers Flugzeugewerke AG) bu iş için uygun görülmüştür. Bu firma ile TürkHükümeti arasında görüşmeler başlamış ve sürdürülen görüşmeler sonundaTürkiye’de ortak bir uçak ve uçak motoru fabrikası kurulmasıkararlaştırılmıştır. Yer olarak da Kayseri belirlenmiş, kısa sürede fabrikainşaatı başlamış ve 1926’da hizmete açılmıştır. Ancak daha kuruluş aşamasındaJunkers firması ile finansman konuları üzerinde tartışmalar yaşandığı gibiJunkers firması mali sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Junkers’in malisıkıntılarına Alman Dışişleri Bakanlığı da alışılmayan bir şekilde maddi desteksağlamaya çalışmışsa da sonuçta malî sorunlar çözümlenememiş ve iki yıllıkfaaliyetinden sonra TOMTAŞ iflas etmek durumunda kalmıştır. Böylece Türkiye’ninbüyük umutlar bağladığı havacılık alanındaki ilk girişimi başarısızlıklasonuçlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırklareli Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofKırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectHavacılıken_US
dc.subjectJunkersen_US
dc.titleBaşarısızlıkla Sonuçlanan Bir Girişim: Tayyare Ve Motor Türk Anonim Şirketi (Tomtaş)en_US
dc.typearticle
dc.department[KLÜ Yayınları]
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage120en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record