Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemirbağ, Uğur
dc.date.accessioned2021-12-12T22:02:04Z
dc.date.available2021-12-12T22:02:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2602-4314
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/38045/439445
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/498770
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/4343
dc.descriptionDergiPark: 439445en_US
dc.descriptionkusbderen_US
dc.description.abstractZile, Orta Karadeniz Bölümü’nün illerinden Tokat’a bağlı bir ilçe merkezidir. Zile coğrafi konumu, tarihi ve kültürel mirası açısından zenginlikler gösteren bir yerleşim yeridir. Batıyı Anadolu’ya bağlayan önemli ulaşım aksları üzerinde bulunduğu sıralarda Zile’nin önemi daha da büyüktür. Ana ticaret akslarından olan İpek Yolu üzerinde bulunması, Zile’nin hem ekonomik hem toplumsal hem de siyasal açıdan kalkınmasını hızlandırmıştır. Tarih boyunca birçok toplulukların yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Zile’nin ilk kuruluş yerinin belirlenmesinde öncelikle savunma alanı etkili olmaktadır. Antik Çağ’da “Zelitis” adıyla bilinen Zile ovası ve çevresi, 5000 yıldan bu yana 14 uygarlığa sahne olmaktaydı. (Özçağlar, 1995: 220). Hitit, Frig, Pers, Pontus, Roma, Bizans ve Türkler zamanında üst üste kuşatılıp egemenliği altına girmiştir. Osmanlı döneminde Zile’nin büyük bir kısmı dışardan gelen isyancılar tarafından yakılıp yıkılmıştır. Cumhuriyet döneminde Zile, daha çok güney, batı ve kuzeydoğu yönlerinde gelişme göstermiştir. Zile’de geleneksel konutlar genellikle Zile Kalesi’nin eteğinde toplanmıştır. Konutlar eğimin fazla olduğu yerlerde sıralanmıştır. Konutların planı genellikle iç ve orta sofalı olup dışa kapalıdır. Yapılar tek katlı olmakla birlikte iki ve üç katlı olan evler de bulunmaktadır. Yapıların üst katları dışa çıkıntılı olarak yapılmıştır. Üst katları alttan ahşap konsollar desteklemektedir. Pencereler dikdörtgen formda giyotindir. Konutlarda bezeme genellikle sofanın tavan kısmında karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında yer yer duvarlarda birtakım bitkisel ve geometrik süslemeler görülmektedir. Bu çalışmamızın amacı Zile’nin geleneksel konutlarının cephe biçimlenişini ortaya çıkarmak, bunlara verdiğimiz örneklerle ayrıntılı bir biçimde belirtmektir. Burada konutların cephe biçimlenişi dışında yapıların plan ve süsleme özelliklerine de değinilmiştir. Çalışma yapılırken kaynaklardan taramalar yapılmış, bunun dışında konutlar yerinde gözlenlenmiş, fotoğraflar eşliğinde bilgisayar ortamına aktarılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırklareli Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofKırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZileen_US
dc.subjectKonuten_US
dc.subjectMimarien_US
dc.subjectSüslemeen_US
dc.titleZile’de Geleneksel Konutların Cephe Biçimlenişien_US
dc.typearticle
dc.department[KLÜ Yayınları]
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage140en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage153en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record