Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaşkın, Sibel
dc.date.accessioned2021-12-12T22:02:03Z
dc.date.available2021-12-12T22:02:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2602-4314
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/59055/774014
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1216543
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/4335
dc.descriptionDergiPark: 774014en_US
dc.descriptionkusbderen_US
dc.description.abstractSanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan kötü çalışma koşullarına karşı yaşanan sorunları çözebilmek için sosyal politika uygulamaları hep bir dönüşüm geçirmiştir. Sosyal politikaların dönüşümüne kafa yoran tartışmalar yaygınlaşmıştır. Bu konuda yapılan literatür incelemelerinde karşımıza çıkan en önemli konulardan biri de temel gelir olmaktadır. Standing, kitabında temel gelirin tarihsel izini 1217 Kasım’ındaki Magna Carta’daki Orman Sözleşmesi’ne kadar sürmektedir. Günümüzde gittikçe düşen ve sabit olmayan reel ücretle çalışan prekarya sınıfının ortaya çıkışına vurgu yapmaktadır. Özetle eşitsizlikler ve süregelen ekonomik güvencesizliğin azaltılmasının tek yolu, herkese eşit olarak ödenen temel bir gelirdir. Temel gelir, insanların kendileri için karar verebilmelerini sağlamaktadır, paternalizmden uzaktır. Kitapta temel gelir fikrine karşı çıkan farklı gruplar ele alınmaktadır ve onların argümanlarına karşıt argümanlar ortaya konmaktadır. Kanada, ABD, Finlandiya, İngiltere, Hindistan ve Afrika’nın bazı kısımları da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki temel gelir pilot uygulamaları ve sonuçları özetlenmektedir. Yer verilen pilot uygulamaların sonuçlarında göze çarpan sosyal boyutlar olarak; sıhhi temizlikte ve sağlık hizmetlerinde iyileşmeler, çocuklar ve yetişkinlerin daha iyi beslenmeleri, insanların sağlık durumlarında düzelme, okula devam eden çocukların sayısında ve öğrenim performansında artış görülmesi yer almaktadır. Kitapta, temel gelirin bireyler üzerinde özgürleştirici bir etki yarattığı, onların kendi hayatları üzerinde daha çok söz sahibi olabilmelerini sağladığının da altı çizilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırklareli Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofKırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Politikada Dönüşümen_US
dc.subjectTemel Geliren_US
dc.subjectSosyal Politkaen_US
dc.titleGUY STANDING. (2020). TEMEL GELİR. ÇEV. CEREN DEMİRDÖĞDÜ. İSTANBUL: TELLEKT YAYINLARI.en_US
dc.typearticle
dc.department[KLÜ Yayınları]
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.startpage306en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage310en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record