Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt, Sinan
dc.contributor.authorKılınc, Kadir
dc.date.accessioned2021-12-12T22:01:47Z
dc.date.available2021-12-12T22:01:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn2458-7494
dc.identifier.issn2458-7613
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34186/klujes.891299
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/klujes/issue/63402/891299
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1618370
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/4259
dc.descriptionDergiPark: 891299en_US
dc.descriptionklujesen_US
dc.description.abstractÇalışmada, yatay derz donatısı kullanılarak duvarların basınç ve eğilme etkisine karşı direnci artırılmaya çalışılmıştır. Duvar elemanı olarak dolu harman tuğlası seçilmiştir. Dolu harman tuğlası seçilmesinin temel sebebi tarihi yığma yapılarda sıkça kullanılmış olmasıdır. Çalışmada 3 farklı seri laboratuvar ortamında üretilmiştir. 1. seride; herhangi bir güçlendirme gerçekleştirilmemiş şahit numuneler, 2. seride; CFRP kumaş ile güçlendirilmiş numuneler, 3. seride ise yatay derz donatısı ile güçlendirilmiş numuneler yer almaktadır. Numunelere basınç deneyi ve 3-noktalı eğilme deneyi uygulanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, yatay derz donatısının basınç dayanımına etkisi fazla olmamışsa da eğilme dayanımında önemli bir artış sağlamıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırklareli Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofKırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.doi10.34186/klujes.891299
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectyatay derz donatısıen_US
dc.subjectCFRPen_US
dc.subjectharman tuğlaen_US
dc.subjectgüçlendirmeen_US
dc.subjectrestorasyonen_US
dc.titleYATAY DERZ DONATISIYLA GÜÇLENDİRİLMİŞ HARMAN TUĞLASI ELEMANLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİen_US
dc.typearticle
dc.department[KLÜ]
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record