Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNoğay, Hıdır Selçuk
dc.date.accessioned2021-12-12T22:01:43Z
dc.date.available2021-12-12T22:01:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2458-7494
dc.identifier.issn2458-7613
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/klujes/issue/27696/406884
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/442525
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/4238
dc.descriptionDergiPark: 406884en_US
dc.descriptionklujesen_US
dc.description.abstractTürkiye elektriği ithal eden bir ülke konumundadır. Sürdürülebilir kalkınmayı başarmış ülkelerin birçoğu ve gelişmiş ülkelerin hepsi nükleer güç santrallerine yaklaşık 40 yıl öncesinden yatırım yapmışlar ve en azından kendi enerji ihtiyaçlarının %20 ile %70 ini nükleer enerjiden sağlamaktadırlar. Türkiye de politikacıların koyduğu, nükleer güç santrallerinden elektrik üretimi yoluyla ulaşılacak hedefler vardır. Enerjiye olan bağımlılık nedeniyle oluşan cari açığında azaltılması bu hedeflerden birisidir. Bu makalede, nükleer enerjinin yaygınlaşması ve nükleer enerjiye geçişi hızlandırmayı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla Türkiye'nin geçmiş ve mevcut durumları, motivasyon, kapasite ve stratejileri analiz edilmektedir.en_US
dc.description.abstractTurkey is the country which imports electricity. Advanced and almost all of the countries that have achieved sustainable development have made investment nuclear power plants about 40 years ago and these countries provide at least 20% to 70% of its energy needs from nuclear energy. Policy makers of Turkey have various goals to achieve through electricity generation in nuclear power plants (NPP). In this way, they are targeting to to decrease the current deficit caused by such dependence. This paper analyzes Turkey’s past and present stuations, motivation, capacity and strategies to determine the factors which influence spread of nuclear power and accelerating the transition to nuclear energy.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKırklareli Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofKırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNükleer güçen_US
dc.subjectNükleer enerjien_US
dc.subjectEnerji güvenliğien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectNuclear poweren_US
dc.subjectNuclear energyen_US
dc.subjectEnergy securityen_US
dc.titleTürkiyede Nükleer Enerji Sistemlerine Geçişin Hızlandırılmasıen_US
dc.title.alternativeACCELERATING THE TRANSITION TO NUCLEAR ENERGY SYSTEMS IN TURKEYen_US
dc.typearticle
dc.department[KLÜ Yayınları]
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage90en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record