Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇeven, Yılmaz
dc.contributor.authorTekin, Şerife
dc.date.accessioned2021-12-12T22:01:43Z
dc.date.available2021-12-12T22:01:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2458-7494
dc.identifier.issn2458-7613
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/klujes/issue/55707/726385
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1180943
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/4237
dc.descriptionDergiPark: 726385en_US
dc.descriptionklujesen_US
dc.description.abstractIn this study, we defined some new concepts and investigated some basic properties about neutrosophic rationals and in particular about neutrosophic integers. For this pupose, firstly, we find the invertible elements in the sets of neutrosophic integers and neutrosophic rationals, define the norm of a neutrosophic rational and prove some important properties of the norm. Later using this definition and properties, we give some divisibility properties, neutrosophic prime number concept, factorization in neutrosophic integers. As a result of investigation, we see that Division Algorithm is valid for neutrosophic integers.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, nötrosofik rasyonel sayılar ve özellikle de nötrosofik tam sayılar hakkında bazı yeni kavramlar tanımlandı ve temel özellikler incelendi. Bu doğrultuda ilk olarak nötrosofik tam sayı ve nötrosofik rasyonel sayı kümelerinde tersinir elemanlar bulundu, bir nötrosofik rasyonel sayının normu tanımlandı ve normun önemli özellikleri ispatlandı. Daha sonra bu tanım ve özellikler kullanılarak, bazı bölünebilirlik özellikleri, nötrosofik asal sayı kavramı, nötrosofik tamsayıların asal çarpanlarına ayrılışı incelendi. Nötrosofik tamsayılar için bölme algoritmasının geçerli olduğu görüldü.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKırklareli Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofKırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectneutrosophic ringen_US
dc.subjectneutrosophic rational numberen_US
dc.subjectneutrosophic integeren_US
dc.subjectNötrosofik halkaen_US
dc.subjectNötrosofik rasyonel sayıen_US
dc.subjectNötrosofik tamsayıen_US
dc.titleSome Properties of Neutrosophic Integersen_US
dc.typearticle
dc.department[KLÜ Yayınları]
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage50en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage59en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record