Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTopal Koç, Demet
dc.date.accessioned2021-12-12T22:01:36Z
dc.date.available2021-12-12T22:01:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2458-7494
dc.identifier.issn2458-7613
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34186/klujes.786837
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/klujes/issue/59214/786837
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1261248
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/4202
dc.descriptionDergiPark: 786837en_US
dc.descriptionklujesen_US
dc.description.abstractSağlık hizmetleri ve sağlık hizmetleri piyasası kompleks adaptif sistem özelliği gösterdiği için klasik Newton matematiğini kullanan yöntemlerden elde edilen tek bir çözüm ile değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi eksik bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bunun yerine kompleks sistemi analiz eden araçların ve yöntemlerin kullanılması gerekir. Böylece sistem gerçeğe daha yakın modellenirken, genellikle tek bir çözüm yerine çözüm kümesi sunan yöntemler ile sorunlara daha etkin çözümler bulunabilmektedir. Bu bağlamda, bu derleme çalışmasında konu ile ilgili bir kılavuz olması açısından sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetleri piyasasını değerlendirmede kompleks sistem analiz araçlarını kullanan çalışmalar araştırılmıştır. Çalışmada, kompleks adaptif sistemleri analiz ederken en sık kullanılan ajan bazlı modelleme, sistem dinamiği ve ayrık olay simülasyonu gibi yöntemler kısaca açıklanarak, bu yöntemleri kullanılan literatüre yer verilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırklareli Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofKırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.doi10.34186/klujes.786837
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAjan bazlı modellemeen_US
dc.subjectSistem dinamiği modellemesien_US
dc.subjectSağlık hizmetleri piyasasıen_US
dc.subjectSağlık ekonomisien_US
dc.subjectKompütasyonel iktisaten_US
dc.titleSAĞLIK HİZMETLERİ PİYASASI VE KOMPÜTASYONEL MODELLEMEen_US
dc.typearticle
dc.departmentFakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage238en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage253en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorTopal Koç, Demet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record