Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEti İçli, Gülnur
dc.contributor.authorEti, Fatma Aslan
dc.date.accessioned2021-12-12T16:48:58Z
dc.date.available2021-12-12T16:48:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1307-9557
dc.identifier.issn1307-9549
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRRMk9UYzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1622
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı içsel pazarlama uygulamalarının sağlık sektörü çalışanı olan hemşirelerin örgütsel bağlılığı üzerinde etkisini incelemektir. Yöntem: Bu amaçla geliştirilen araştırma hipotezlerini test etmek üzere Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği ve Diyabet Hemşireleri Derneğine kayıtlı bulunan ve e-mail adresine sahip olan 270 hemşireye anket gönderilmiştir. Bu çalışmada anket sorularınıno luşturulmasında Foreman ve Money’e ait içsel pazarlama ölçeği ve Allen ve Meyer’e ait örgütsel bağlılık ölçeğinden yararlanılmıştır. Anket online olarak gönderilmiş ve aynı şekilde geri toplanmıştır. 250 anket geri dönmüştür, geri dönüş oranı %92’dir. Veriler faktör analizi ve regresyonanalizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Analiz sonuçları; içsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılık unsurlarından duygusal bağlılık ve normatif bağlılık üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Sonuç: İçsel pazarlama uygulamalarının örgütsel bağlılığı arttırdığı açıktır. Bu nedenle hastane yöneticileri; çalışanların birbirleriyle iletişimlerini güçlendirerek, ödüllendirme, iletişim, vizyon oluşturma, eğitim çalışmaları gibi birtakım içsel pazarlama uygulamalarıyla çalışanların memnuniyetlerini ve hastaneye olan bağlılığını arttırmalıdır.en_US
dc.description.abstractObjective: The purpose of this study is to analyze the effect of internal marketing applications on the organizational commitment of health care personnel, specifically nurses. Health care is crucial for people's lives and nurses are an important part of it. Internal marketing is a significant tool for increasing job efficiency and service quality. Method: In order to test the hypotheses developed for this objective, data was collected in 2010 from 270 nursesregistered to the Turkish Association of Surgical Nurses and the Association of Diabetes Nursesvia e-mails.In this study, Foreman and Money's internal marketing scale and Allen and Meyer's organizational commitment scalewere used in the questionnaire. The questionnaires were sent and received online. 250 questionnaires were received,the rate of response is 92%. The compiled data was evaluated via factor analysis and regression analysis. Results: The findings of this analysis revealed that internal marketing activities are influential on organizational commitment elements, particularly affective commitment and normative commitment. According to survey results, in relation with the nurses` institutions, reward and communication - internal marketing applications- have an effect on normative, affective and continuancecommitment - organizational commitment elements. It is concluded that vision and development - internal marketing applications - are effective on nurses` affective and normative commitment, yet are not effective on continuancecommitment. On the other hand, it is found out that training - one of the internal marketing applications – has an impact on nurses` affective and normative commitment. Conclusion: It is clear that internal marketing applications are influential on organizational commitment. It is possible to increase organizational commitment of nurses as long as there is required care and attention paid to internal marketing applications. Therefore, hospital managers should raise their employees` satisfaction and commitment to the hospital by some internal marketing applications such as strengthening the employees`communication with each other, rewarding, creating vision and trainings. Therefore, hospital administrators should be aware of internal marketing applications, as they are vital to the staying decision of nurses.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofHemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.titleThe effect of internal marketing on the dimensions of organizational commitment: A research on nurses in Turkeyen_US
dc.title.alternativeİçsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılık unsurları açısından değerlendirilmesi: Türkiye’de hemşireler üzerine bir araştırmaen_US
dc.typearticle
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage39en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage52en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record