Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTürker, Sadık
dc.contributor.authorÇetin, Işıl
dc.date.accessioned2021-12-11T19:41:41Z
dc.date.available2021-12-11T19:41:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpKK7oOJm1Ww07yrCFHXSRDpCBf4xtrk1C-bLxPaZEvVR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1535
dc.descriptionYÖK Tez: 596882
dc.description.abstractUzay ve zaman kavramları her zaman felsefenin ana konularından biri olmuştur. Evreni açıklamada temel olarak kullanılan bu kavramlar, Helen düşüncesinden beri irdelenmiş ve üzerinde bir sürü tanım yapılmaya çalışılmıştır. Modern dönemle birlikte uzay ve zaman kavramları farklı bakış açılarıyla ele alınmış ve postmodern dönemle birlikte de izafiyet ve ihtimaliyet halini almıştır. Bu çalışmada Kant felsefesinin temelini oluşturan uzay ve zaman kavramlarının, postmodern dönemde geldiği durum ele alınacaktır.
dc.description.abstractThe concepts of space and time have always been one of the main topics of philosophy. These concepts, which are used as a basis for explaining the universe, have been examined since the Hellenic thought and tried to be explained. The concepts of space and time have dealt with from different perspectives in the modern era then they have become relativity and possibility in the postmodern era. In this study, development of the concepts of space and time, which form the basis of Kant's philosophy, in postmodern era will be handled.
dc.language.isotur
dc.publisherKırklareli Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFelsefe
dc.subjectPhilosophy
dc.titleKant'da uzay ve zaman kavramlarının postmodern felsefede değişimi
dc.title.alternativeChange of the space and time consepts of Kant in postmodern philosophy
dc.typemasterThesis
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage102
dc.relation.publicationcategoryTez
dc.institutionauthorÇetin, Işıl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record