Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • 18. yy. şairi Mehmed Adlî ve Dîvân’ı 

   18. yy. şairlerinden Mehmed Adlî Efendi 1676’dan önce dünyaya gelmiş, 1743-44 senesindeİstanbul’da vefat etmiş ve 70 yıldan fazla bir ömür sürmüştür. Divan-ı Sultânî hocalığı, ahkâmeminliği, taşra kâğıt eminliği, kale ...
  • Mehmed Adlî Divanı 

   Baltalı, Seval (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-09-01)
   Asıl adı Mehmed olan Adlî, 17. yüzyılda Sultan II. Mustafa döneminde yaşamış, çeşitli devlet kademelerinde görev yapmış başarılı bir şairdir. Kağıt emaneti, kale tezkirecilikleri, yeniçeri ağalığı gibi görevlerde bulunmuştur. ...